הפסקת עישון – עדות משתמש – אלמקייס יצחק, בן 28, נשוי ואב לשלושה

הטיפות גרמו לי ממש להרגיש דחייה מהסיגריות והיו כמה פעמים שניסיתי לעשן למרות הטיפות ופשוט הקאתי… לא יכולתי להריח את ריח הסיגריות. זה התחיל להשפיע תוך שלושה ימים והגיע לשיא תוך שלושה שבועות.

אלמקייס יצחק, בן 28, נשוי ואב לשלושה

לחזרה לתפריט העדויות הראשי