לחץ נפשי, מתחים – עדות משתמש אלמקייס יצחק, בן 28, נשוי ואב לשלושה.

בתקופה שלא הייתי מעשן , הייתי בתקופה של לחץ, הפסקת הסיגריות מביאה לכל מיני מתחים, והשתמשתי בטיפות הללו והן ממש עזרו לי!

אלמקייס יצחק, בן 28, נשוי ואב לשלושה.

 

לחזרה לתפריט העדויות הראשי