privacy policy מדיניות פרטיות

מנהלי האתר מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר ביד הטבע™.

הפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתמש לאתר יאגרו במאגרי המידע של האתר ויעשה בהם שימוש למתן השירות, תוך התאמתו לצרכי המשתמש באתר זה.

השימוש בפרטים הנמסרים בעת הרישום ייעשה בהתאם להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.